Styrelsen

Ordförande:
Stefan Tanzborn

Kassör:
Anders Läck

Ledamot:
Jenny Asklund

Ledamot:
Stig Larsson

Ledamot:
Erling Karlsson

Ledamot:
Kurt Sjöberg​

Revisor:
Mathias Racz (aukt)

Valberedningen:
Olle Ljungström
(sammankallande)

Vice ordf:
Anders Odéen

Sekr:
Carl-Eric Linn

Ledamot:
Anne Ekström

Ledamot:
Stefan Bramstedt

Ledamot:
Stig Larsson

Ledamot:
Rune Sahlberg
Adjungerad ledamot

Webbmaster:
Bengt Lidforss

Försäkringshandläggare
(MHRF-försäkringen)
Håkan Johansson