Styrelsen

Ordförande:
Ann Malmenholt

Kassör:
Anders Läck

Ledamot:
Stefan Tanzborn

Ledamot:
Stig Larsson

Ledamot:
Erling Karlsson

Ledamot:
Sven Ola Nilsson

Ledamot:
Kurt Sjöberg​

Revisor:
Mathias Racz (aukt)

Valberedningen:
Leif Friberg (sammankallande)

Vice ordförande:
Bengt Lidforss

Sekreterare:
Jenny Asklund

Ledamot:
Anne Ekström

Ledamot:
Veronica Pasten Markefelt

Ledamot:
Isabelle Waplan

Adjungerad Ledamot:
Rune Sahlberg

Webbmaster:
Bengt Lidforss

Försäkringshandläggare
(MHRF-försäkringen)
Håkan Johansson