Uppland

Automobilhistoriska klubben Uppland

Arrangerar träffar och Viksta marknad >> för äldre fordon i Uppland.

Styrelsen för Upplandssektionen

Sektionsledare:
Stig Larsson,
uppsala@ahk.se
018-357003
Sekreterare:
Stefan Sjölander
Kassör:
Nils-Olof Irwang
Ledamöter:
Ove Carlsson
Anders Söderberg
Arne Strömbert
Ledamöter:
Per Bylund
Thomas Carlsson
Håkan Lorin
Roine Sördén
Revisor:
Margareta Eriksson
Rev.suppl:
Kerstin Möller
Informationsansvarig:
Stefan Sjölander
Valberedning:
Vakant
Viksta marknad kommitté:
Margareta Eriksson
Nils-Olof Irwang
Stig Larsson
Anders Söderberg
Bil/moped/MC kommitté:
Thomas Carlsson
Håkan Lorin
Stefan Sjölander
Ove Carlsson