AHK


Vintervurpan 2023

Efter två coronaår startade Vintervurpan i Uppsala om igen. Drygt 100 mopedister med vidhängande gamla mopeder hade entusiastiskt hörsammat årets Vintervurpa i februari arrangerad av Automobilhistoriska klubben, AHK, mopedsektionen.
Läs mer här >>
Foto: Gunnar Flodén, Anton Lindström


Kalendern