Biblioteket

AHK:s bibliotek är onekligen mycket omfångsrikt, det torde vara det största bilklubbsbiblioteket i Sverige.

För att kunna utnyttja detta fina bibliotek har ett gigantiskt arbete påbörjats med att katalogisera samtliga i biblioteket ingående volymer. P-O Lindroos har lagt ned ett strålande arbete med att katalogisera alla ”enmärkesrelaterade” böcker, alltså böcker som endast behandlar ett bilmärke.

Bibliotikarie
Niklas Palm, tel: 072-211 62 10
palm.niklas@telia.com

Katalogen över Automobilhistoriska klubbens bibliotek >> (PDF)