Rolls-Royes & Bentley

Sektionen verkar för att ta till vara intresset för
Rolls-Royces & Bentley fordonen

AHK:s Rolls-Royces/Bentley sektions Kulturdag på Grönsöö Slott 11 juni 2017 inbjudna av RREC
Foto: Rune Sahlberg

______

Film av Bengt Lidforss

Bilder 2017 >>
Bilder 2016 >>
Bilder 2015 >>

Kontaktperson:
Anne Ekström
kansliet@ahk.se